تورهای زیارتی

 • تاریخ برگزاری ۱۲/۱۵
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۱۳
 • مدت ۳ شب نجف، ۳ شب کربلا، زیارت سامرا/ و یک شب کاظمین
 • هواپیمایی ماهان
 • قیمت ۴٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان

کربلا به مناسبت ارتحال حضرت زینب(س)

 • تاریخ برگزاری ۱۲/۱۱ و ۱۲/۱۴
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۱۱
 • مدت ۳ شب نجف، ۳ شب کربلا، زیارت سامرا/ و یک شب کاظمین
 • هواپیمایی ماهان
 • قیمت ۴٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان

کربلا به مناسب شهادت امام محمد تقی(ع)

ظرفیت محدود
 • تاریخ برگزاری ۱۲/۷
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۰۴
 • مدت ۳ شب نجف، ۳ شب کربلا، زیارت سامرا/ و یک شب کاظمین
 • هواپیمایی ماهان
 • قیمت ۴٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان

کربلا به مناسب شهادت امام علی النقی(ع)

 • تاریخ برگزاری ۱۲/۱۴ و ۱۲/۱۵
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۱۳
 • مدت ۳ شب نجف، ۳ شب کربلا، زیارت سامرا/ و یک شب کاظمین
 • هواپیمایی ماهان
 • قیمت ۴٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان

کربلا به مناسب ولادت امام علی(ع)

ظرفیت محدود
 • تاریخ برگزاری ۱۲/۴ و ۱۲/۵
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۰۱
 • مدت ۳ شب نجف، ۳ شب کربلا، زیارت سامرا/ و یک شب کاظمین
 • هواپیمایی ماهان
 • قیمت ۴٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان

کربلا به مناسب ولادت حضرت امام محمد باقر(ع)

سوریه
 • تاریخ برگزاری هر هفته
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۹
 • مدت ۴ روزه پنجشنبه ها ۵ روزه یکشنبه ها
 • هواپیمایی ماهان
 • قیمت جهت اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید

تور سوریه

کربلا
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۲
 • مدت ۳ شب نجف، ۳ شب کربلا، زیارت سامرا/ و یک شب کاظمین
 • هواپیمایی ماهان
 • قیمت ۴٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان

تور کربلا (ویژه زمستان)