تور های نوروزی داخلی

درباره نوروزی داخلی

معین گردشگری ملت ، مجری متنوع ترین تورهای داخلی

معین گردشگری ملت با بهره گیری از تیمی مجرب با تسلط بسیار بالا بر مسیرهای مختلف گردشگری داخلی، مفتخر است مجموعه ای از کامل ترین پکیج های ایرانگردی شامل گشت های یک روزه در قالب انواع سفرهای اطراف تهران و گشتهای دو روزه سه روزه و چهار روزه به مقاصد گردشگری شاخص کشور عزیزمان ایران را به شما همراهان عزیز معرفی و پیشنهاد کند.لازم به ذکر است که جهت آگاهی هرچه بیشتر و بهتر از خدمات سفر و یا پکیجهای متنوع ایرانگردی معین گردشگری ملت، کارشناسان خبره ی ما آماده ی پاسخگویی به شما عزیزان هستند. 


تورهای نوروزی داخلی

 • کد تور 6305
 • تاریخ برگزاری ۱۲/۲۹ - ۱/۳ - ۱/۶ - ۱/۹
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۳ شب ۴ روز
 • قیمت ۱٫۲۸۵٫۰۰۰ تومان

تور یزد هوائی (۴ روزه)

اصفهان
 • کد تور 6304
 • تاریخ برگزاری ۱۲/۲۹ - ۱/۳ - ۱/۶ - ۱/۹ - ۱/۱۲
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۴ روز و ۳ شب
 • قیمت ۱٫۶۲۵٫۰۰۰ تومان

تور اصفهان (۴ روزه)

شیراز
 • کد تور 6303
 • تاریخ برگزاری ۱۲/۲۹ - ۱/۳ - ۱/۶ - ۱/۹ - ۱/۱۲
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۳ شب ۴ روز
 • قیمت ۱٫۶۷۵٫۰۰۰ تومان

تور شیراز (۴ روزه)

شیراز2
 • کد تور 6302
 • تاریخ برگزاری ۱۲/۲۸
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۴ شب ۵ روز
 • قیمت ۲٫۲۷۲٫۰۰۰ تومان

تور شیراز (۵ روزه)

شیراز
 • کد تور 6301
 • تاریخ برگزاری ۱۲/۲۸ - ۱/۲ - ۱/۵ - ۱/۸ - ۱/۱۱
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۳ شب ۴ روز
 • قیمت ۱/۳۲۵/۰۰۰ تومان

تور شیراز (۴ روزه)

بیاضیه
 • کد تور 6024
 • تاریخ برگزاری ۱/۷ - ۱/۹
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۳ شب ۴ روز
 • قیمت ۱٫۳۵۸٫۰۰۰ تومان

تور بیاضیه-کویر مصر (۴ روزه)

اردستان
 • کد تور 6023
 • تاریخ برگزاری ۱/۱۱
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۳ شب ۴ روز
 • قیمت ۱٫۵۴۵٫۰۰۰ تومان

تور اردستان-نائین (۴ روزه)

الیگودرز
 • کد تور 6020
 • تاریخ برگزاری ۱/۱۱
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۳ شب ۴ روز
 • قیمت ۱٫۵۸۵٫۰۰۰ تومان

تور الیگودرز-داران (۴ روزه)

دزفول
 • کد تور 6108
 • تاریخ برگزاری ۱/۹ - ۱/۱۱
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۴ شب ۵ روز
 • قیمت ۲٫۱۸۵٫۰۰۰ تومان

تور دزفول-مسجد سلیمان (۵ روزه)

بجنورد
 • کد تور 6019
 • تاریخ برگزاری ۱/۷
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۳ شب ۴ روز
 • قیمت ۱٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان

تور بجنورد-شیروان (۴ روز)

فردوس
 • کد تور 6107
 • تاریخ برگزاری ۱/۳ - ۱/۱۰
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۴ شب ۵ روز
 • قیمت ۲٫۱۸۵٫۰۰۰

تور بیرجند-فردوس (۵ روزه)

زنجان
 • کد تور 6022
 • تاریخ برگزاری ۱/۴ - ۱/۱۰
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۳ شب ۴ روز
 • قیمت ۱٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان

تور زنجان-قزوین (۴ روزه)

گلپایگان
 • کد تور 6021
 • تاریخ برگزاری ۱/۴ - ۱/۱۲
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۳ شب ۴ روز
 • قیمت ۱٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان

تور گلپایگان-خوانسار (۴ روزه)

مشهد
 • کد تور 6104
 • تاریخ برگزاری ۱/۳ - ۱/۱۰
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۴ شب ۵ روز
 • قیمت ۲/۲۷۰/۰۰۰ تومان

تور مشهد (۵ روزه)

بیرجند
 • کد تور 6106
 • تاریخ برگزاری ۱/۳ - ۱/۱۰
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۴ شب ۵ روز
 • قیمت ۲/۱۸۵/۰۰۰

تور بیرجند-طبس (۵ روزه)

یزد
 • کد تور 6017
 • تاریخ برگزاری ۱۲/۲۹ - ۱/۶ - ۱/۱۲
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۳ شب ۴ روز
 • قیمت ۲٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان

تور یزد (۴ روزه)

یزد
 • کد تور 6016
 • تاریخ برگزاری ۱/۳ - ۱/۹
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۴ روز - ۳ شب
 • قیمت ۲٫۱۵۵٫۰۰۰ تومان

تور یزد (۴ روزه)

تهران
 • کد تور 6018
 • تاریخ برگزاری ۱۲/۲۹ - ۱/۲ - ۱/۵ - ۱/۸ - ۱/۱۱
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۳ شب ۴ روز
 • قیمت ۱٫۰۹۶٫۰۰۰ تومان

تور تهران (۴روزه)

کاشان
 • کد تور 6015
 • تاریخ برگزاری ۱/۲ - ۱/۱۱
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۳ شب ۴ روز
 • قیمت ۱٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان

تور کاشان (۴ روزه)

نیشابور
 • کد تور 6014
 • تاریخ برگزاری ۱۲/۲۸ - ۱/۶ - ۱/۹
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۳ شب ۴ رورز
 • قیمت ۱٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان

تور نیشابور-سبزوار (۴ روزه)

سمنان
 • کد تور 6013
 • تاریخ برگزاری ۱۲/۲۸ - ۱/۸
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۴ روز - ۳ شب
 • قیمت ۱٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان

تور سمنان-شاهرود (۴ روزه)

کرمانشاه
 • کد تور 6105
 • تاریخ برگزاری ۱/۲ - ۱/۶
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۵ روز - ۴ شب
 • قیمت ۲٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان

تور کرمانشاه (۵ روزه)

یزد
 • کد تور 6103
 • تاریخ برگزاری ۱۲/۲۸ - ۱/۷
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۵ روز و ۴ شب
 • قیمت ۲٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان

تور یزد-کرمان (۵ روزه) زمینی

خوزستان
 • کد تور 6102
 • تاریخ برگزاری ۱۲/۲۸ - ۱۲/۲۹ - ۱/۷ - ۱/۸
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۵ روز و ۴ شب
 • قیمت ۲٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان

تور خوزستان (۵ روزه) زمینی

اصفهان
 • کد تور 6101
 • تاریخ برگزاری ۱/۴ - ۱/۵ - ۱/۸ - ۱/۹
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۵ روز و ۴ شب
 • قیمت ۲٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان

تور اصفهان-شیراز (۵ روزه) زمینی

کرمانشاه
 • کد تور 6012
 • تاریخ برگزاری ۱۲/۲۹ - ۱/۶
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۳ شب و ۴ روز
 • قیمت ۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان

تور کرمانشاه (۴ روزه)

همدان
 • کد تور 6011
 • تاریخ برگزاری ۱/۷ - ۱/۱۰
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۳ شب و ۴ روز
 • قیمت ۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان

تور سنندج-همدان (۴ روزه)

محلات-اراک
 • کد تور 6010
 • تاریخ برگزاری ۱۲/۲۸ - ۱/۷
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۳ شب و ۴ روز
 • قیمت ۱٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان

تور اراک-محلات (۴ روز)

تبریز
 • کد تور 6009
 • تاریخ برگزاری ۱/۸
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۳ شب و ۴ روز
 • قیمت ۱٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان

تور تبریز-کندوان (۴ روزه)

شهر-کرد
 • کد تور 6008
 • تاریخ برگزاری ۱/۲ - ۱/۵
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۳ شب و ۴ روز
 • قیمت ۱٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان

تور یاسوج-شهرکرد (۴ روزه)

خرم-آباد
 • کد تور 6007
 • تاریخ برگزاری ۱/۲ - ۱/۱۱
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۳ شب و ۴ روز
 • قیمت ۱٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان

تور خرم آباد-ایلام (۴ روزه)

ملایر
 • کد تور 6006
 • تاریخ برگزاری ۱/۲ - ۱/۱۱
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۳ شب ۴ روز
 • قیمت ۱٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان

تور ملایر-نهاوند (۴ روزه)

گرگان
 • کد تور 6005
 • تاریخ برگزاری ۱۲/۲۸ - ۱/۲
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۳ شب و ۴ روز
 • قیمت ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان

تور گرگان-گنبد (۴ روز)

آستارا
 • کد تور 6004
 • تاریخ برگزاری ۱/۶ - ۱/۹
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۳ شب و ۴ روز
 • قیمت ۱٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان

تور آستارا-ماسوله (۴ روزه)

کرمان
 • کد تور 6002
 • تاریخ برگزاری ۱/۶ - ۱/۸
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۳ شب و ۴ روز
 • قیمت ۱٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان

تور یزد-کاشان (۴ روزه)

بروجرد
 • کد تور 6001
 • تاریخ برگزاری ۱۲/۲۸ - ۱/۱۱
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۳ شب ۴ روز
 • قیمت ۱٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان

تور خرم آباد-بروجرد (۴ روزه)

اصفهان
 • کد تور 6003
 • تاریخ برگزاری ۱/۵ - ۱/۸
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۳ شب و ۴ روز
 • قیمت ۱٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان

تور اصفهان (۴ روزه) زمینی