درباره تورهای داخلی

پاییز امسال رو تو ایران عزیزمون خوش بگذرون

ایران هارتلند بین الملل است و به عنوان قلب جهان لبریز از زیبایی ست که هر ایرانی باید بر خود واجب بداند با فرهنگ و اصالت خاک خود را بهتر بشناسد. معین گردشگری ملت به اعتبار استفاده از قدرتمند ترین تیم اجرایی تور های داخلی که سابقه ای قریب به 30 سال تجربه را در کارنامه خود دارد این امکان را فراهم آورده است که تمام نقاط گردشگری ایران را در غالب اجرای تور های داخلی در اختیار شما سروران قرار دهد و امید است در راستای ارتقاء صنعت گردشگری کشور عزیزمان ایران گامی موثر بردارد.

تور های داخلی و ایرانگردی شامل تمامی هتل های ایران و گشت های حرفه ای با تورلیدر های خوش سلیقه و با تجربه است که در غالب تورهای یک روزه، تورهای دو روزه، تورهای سه روزه و تورهای چهار روزه به اجرای گشت های ایرانگردی می‌­پردازد.


تورهای تورهای داخلی

 • کد تور 3026
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۳
 • مدت ۳ روز - ۲ شب
 • قیمت ۷۹۹/۰۰۰ تومان

یزد زمینی ۳ روزه (ویژه)

 • کد تور 3002
 • تاریخ برگزاری همه روزه
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۹
 • مدت ۳ روز و ۲ شب
 • قیمت ۷۸۴,۰۰۰ تومان

شیراز ۳ روزه (هوایی)

 • کد تور 3001
 • تاریخ برگزاری همه روزه
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۹
 • مدت ۳ روز و ۲ شب
 • قیمت ۵۴۵٫۰۰۰ تومان

مشهد ۳ روزه (هوایی)

 • کد تور 6305
 • تاریخ برگزاری ۱۲/۲۹ - ۱/۳ - ۱/۶ - ۱/۹
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۳ شب ۴ روز
 • قیمت ۱٫۲۸۵٫۰۰۰ تومان

تور یزد هوائی (۴ روزه)

اصفهان
 • کد تور 6304
 • تاریخ برگزاری ۱۲/۲۹ - ۱/۳ - ۱/۶ - ۱/۹ - ۱/۱۲
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۴ روز و ۳ شب
 • قیمت ۱٫۶۲۵٫۰۰۰ تومان

تور اصفهان (۴ روزه)

شیراز
 • کد تور 6303
 • تاریخ برگزاری ۱۲/۲۹ - ۱/۳ - ۱/۶ - ۱/۹ - ۱/۱۲
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۳ شب ۴ روز
 • قیمت ۱٫۶۷۵٫۰۰۰ تومان

تور شیراز (۴ روزه)

شیراز2
 • کد تور 6302
 • تاریخ برگزاری ۱۲/۲۸
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۴ شب ۵ روز
 • قیمت ۲٫۲۷۲٫۰۰۰ تومان

تور شیراز (۵ روزه)

شیراز
 • کد تور 6301
 • تاریخ برگزاری ۱۲/۲۸ - ۱/۲ - ۱/۵ - ۱/۸ - ۱/۱۱
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۳ شب ۴ روز
 • قیمت ۱/۳۲۵/۰۰۰ تومان

تور شیراز (۴ روزه)

بیاضیه
 • کد تور 6024
 • تاریخ برگزاری ۱/۷ - ۱/۹
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۳ شب ۴ روز
 • قیمت ۱٫۳۵۸٫۰۰۰ تومان

تور بیاضیه-کویر مصر (۴ روزه)

اردستان
 • کد تور 6023
 • تاریخ برگزاری ۱/۱۱
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۳ شب ۴ روز
 • قیمت ۱٫۵۴۵٫۰۰۰ تومان

تور اردستان-نائین (۴ روزه)

الیگودرز
 • کد تور 6020
 • تاریخ برگزاری ۱/۱۱
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۳ شب ۴ روز
 • قیمت ۱٫۵۸۵٫۰۰۰ تومان

تور الیگودرز-داران (۴ روزه)

دزفول
 • کد تور 6108
 • تاریخ برگزاری ۱/۹ - ۱/۱۱
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۴ شب ۵ روز
 • قیمت ۲٫۱۸۵٫۰۰۰ تومان

تور دزفول-مسجد سلیمان (۵ روزه)

بجنورد
 • کد تور 6019
 • تاریخ برگزاری ۱/۷
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۳ شب ۴ روز
 • قیمت ۱٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان

تور بجنورد-شیروان (۴ روز)

فردوس
 • کد تور 6107
 • تاریخ برگزاری ۱/۳ - ۱/۱۰
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۴ شب ۵ روز
 • قیمت ۲٫۱۸۵٫۰۰۰

تور بیرجند-فردوس (۵ روزه)

زنجان
 • کد تور 6022
 • تاریخ برگزاری ۱/۴ - ۱/۱۰
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۳ شب ۴ روز
 • قیمت ۱٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان

تور زنجان-قزوین (۴ روزه)

گلپایگان
 • کد تور 6021
 • تاریخ برگزاری ۱/۴ - ۱/۱۲
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۳ شب ۴ روز
 • قیمت ۱٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان

تور گلپایگان-خوانسار (۴ روزه)

مشهد
 • کد تور 6104
 • تاریخ برگزاری ۱/۳ - ۱/۱۰
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۴ شب ۵ روز
 • قیمت ۲/۲۷۰/۰۰۰ تومان

تور مشهد (۵ روزه)

بیرجند
 • کد تور 6106
 • تاریخ برگزاری ۱/۳ - ۱/۱۰
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۴ شب ۵ روز
 • قیمت ۲/۱۸۵/۰۰۰

تور بیرجند-طبس (۵ روزه)

یزد
 • کد تور 6017
 • تاریخ برگزاری ۱۲/۲۹ - ۱/۶ - ۱/۱۲
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۳ شب ۴ روز
 • قیمت ۲٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان

تور یزد (۴ روزه)

یزد
 • کد تور 6016
 • تاریخ برگزاری ۱/۳ - ۱/۹
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۴ روز - ۳ شب
 • قیمت ۲٫۱۵۵٫۰۰۰ تومان

تور یزد (۴ روزه)

تهران
 • کد تور 6018
 • تاریخ برگزاری ۱۲/۲۹ - ۱/۲ - ۱/۵ - ۱/۸ - ۱/۱۱
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۳ شب ۴ روز
 • قیمت ۱٫۰۹۶٫۰۰۰ تومان

تور تهران (۴روزه)

کاشان
 • کد تور 6015
 • تاریخ برگزاری ۱/۲ - ۱/۱۱
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۳ شب ۴ روز
 • قیمت ۱٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان

تور کاشان (۴ روزه)

نیشابور
 • کد تور 6014
 • تاریخ برگزاری ۱۲/۲۸ - ۱/۶ - ۱/۹
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۳ شب ۴ رورز
 • قیمت ۱٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان

تور نیشابور-سبزوار (۴ روزه)

سمنان
 • کد تور 6013
 • تاریخ برگزاری ۱۲/۲۸ - ۱/۸
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۴ روز - ۳ شب
 • قیمت ۱٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان

تور سمنان-شاهرود (۴ روزه)

کرمانشاه
 • کد تور 6105
 • تاریخ برگزاری ۱/۲ - ۱/۶
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۵ روز - ۴ شب
 • قیمت ۲٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان

تور کرمانشاه (۵ روزه)

یزد
 • کد تور 6103
 • تاریخ برگزاری ۱۲/۲۸ - ۱/۷
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۵ روز و ۴ شب
 • قیمت ۲٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان

تور یزد-کرمان (۵ روزه) زمینی

خوزستان
 • کد تور 6102
 • تاریخ برگزاری ۱۲/۲۸ - ۱۲/۲۹ - ۱/۷ - ۱/۸
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۵ روز و ۴ شب
 • قیمت ۲٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان

تور خوزستان (۵ روزه) زمینی

اصفهان
 • کد تور 6101
 • تاریخ برگزاری ۱/۴ - ۱/۵ - ۱/۸ - ۱/۹
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۵ روز و ۴ شب
 • قیمت ۲٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان

تور اصفهان-شیراز (۵ روزه) زمینی

کرمانشاه
 • کد تور 6012
 • تاریخ برگزاری ۱۲/۲۹ - ۱/۶
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۳ شب و ۴ روز
 • قیمت ۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان

تور کرمانشاه (۴ روزه)

همدان
 • کد تور 6011
 • تاریخ برگزاری ۱/۷ - ۱/۱۰
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۳ شب و ۴ روز
 • قیمت ۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان

تور سنندج-همدان (۴ روزه)

محلات-اراک
 • کد تور 6010
 • تاریخ برگزاری ۱۲/۲۸ - ۱/۷
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۳ شب و ۴ روز
 • قیمت ۱٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان

تور اراک-محلات (۴ روز)

تبریز
 • کد تور 6009
 • تاریخ برگزاری ۱/۸
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۳ شب و ۴ روز
 • قیمت ۱٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان

تور تبریز-کندوان (۴ روزه)

شهر-کرد
 • کد تور 6008
 • تاریخ برگزاری ۱/۲ - ۱/۵
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۳ شب و ۴ روز
 • قیمت ۱٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان

تور یاسوج-شهرکرد (۴ روزه)

خرم-آباد
 • کد تور 6007
 • تاریخ برگزاری ۱/۲ - ۱/۱۱
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۳ شب و ۴ روز
 • قیمت ۱٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان

تور خرم آباد-ایلام (۴ روزه)

ملایر
 • کد تور 6006
 • تاریخ برگزاری ۱/۲ - ۱/۱۱
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۳ شب ۴ روز
 • قیمت ۱٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان

تور ملایر-نهاوند (۴ روزه)

گرگان
 • کد تور 6005
 • تاریخ برگزاری ۱۲/۲۸ - ۱/۲
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۳ شب و ۴ روز
 • قیمت ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان

تور گرگان-گنبد (۴ روز)

آستارا
 • کد تور 6004
 • تاریخ برگزاری ۱/۶ - ۱/۹
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۳ شب و ۴ روز
 • قیمت ۱٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان

تور آستارا-ماسوله (۴ روزه)

کرمان
 • کد تور 6002
 • تاریخ برگزاری ۱/۶ - ۱/۸
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۳ شب و ۴ روز
 • قیمت ۱٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان

تور یزد-کاشان (۴ روزه)

بروجرد
 • کد تور 6001
 • تاریخ برگزاری ۱۲/۲۸ - ۱/۱۱
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۳ شب ۴ روز
 • قیمت ۱٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان

تور خرم آباد-بروجرد (۴ روزه)

اصفهان
 • کد تور 6003
 • تاریخ برگزاری ۱/۵ - ۱/۸
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۱۵
 • مدت ۳ شب و ۴ روز
 • قیمت ۱٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان

تور اصفهان (۴ روزه) زمینی

مشهد
 • کد تور 3027
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۹
 • مدت ۳روز و ۲ شب
 • قیمت ۵۴۲٫۰۰۰ تومان

مشهد مقدس ریلی ۳ روز (ویژه زمستان)

مشهد
 • کد تور 3027
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۳
 • مدت ۴روز و ۳ شب
 • قیمت ۶۰۷٫۰۰۰ تومان

مشهد مقدس ریلی ۴ روز (ویژه زمستان)

 • کد تور 3025
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۳
 • مدت ۴ روز و ۳ شب
 • قیمت ۸۴۹/۰۰۰ تومان

بیرجند هوائی ۴ روزه

 • کد تور 5105
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۳
 • مدت ۵روز و ۴ شب
 • قیمت ۹۹۲/۰۰۰ تومان

بیرجند ، طبس هوائی

 • کد تور 5104
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۳
 • مدت ۵ روز و ۴ شب
 • قیمت ۱/۰۹۷/۰۰۰ تومان

بیرجند - فردوس ۵ روزه هوائی

 • کد تور 145
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۶-۳۰
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۱۵۳/۰۰۰ تومان

جشن برداشت انگور ۱ روزه

 • کد تور 5103
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۰-۲۷
 • مدت ۵ روز و ۴ شب
 • قیمت ۱/۰۸۶/۰۰۰ تومان

اصفهان شیراز ۵ روزه زمینی

 • کد تور 5102
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۳
 • مدت ۵ روز و ۴ شب
 • قیمت ۱/۳۲۳/۰۰۰ تومان

یزد - کرمان ۵ روزه زمینی

 • کد تور 5101
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۳
 • مدت ۵ روز و ۴ شب
 • قیمت ۱/۱۵۱/۰۰۰ تومان

خوزستان ۵ روزه زمینی

 • کد تور 3024
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۳
 • مدت ۴روز و ۳ شب
 • قیمت از ۸۸۸/۰۰۰ تومان

خوزستان ۴ روزه زمینی

 • کد تور 3023
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۱۶
 • مدت ۴روز و ۳ شب
 • قیمت ۷۹۲/۰۰۰ تومان

بوشهر ۴ روزه (هوایی)

 • کد تور 3016
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۱۶
 • مدت ۳روز و ۲ شب
 • قیمت ۵۶۰/۰۰۰ تومان

بوشهر ۳ روزه (هوایی)

 • کد تور 3022
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۱۶
 • مدت ۴ روز و ۳ شب
 • قیمت ۹۲۵/۰۰۰ تومان

اهواز ۴ روزه (هوایی)

 • کد تور 3015
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۱۶
 • مدت ۳ روز و ۲ شب
 • قیمت ۶۶۳/۰۰۰ تومان

اهواز ۳ روزه (هوایی)

 • کد تور 3021
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۱۶
 • مدت ۴ روز و ۳ شب
 • قیمت ۷۳۸/۰۰۰ تومان

دزفول ۴ روزه (هوایی)

 • کد تور 3014
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۱۶
 • مدت ۳روز و ۲ شب
 • قیمت ۵۷۳/۰۰۰ تومان

دزفول ۳ روزه (هوایی)

 • کد تور 214
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۹-۳۰
 • مدت ۲روز و ۱ شب
 • قیمت ۳۵۱/۰۰۰

طالقان ۲ روزه

 • کد تور 144
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۶-۳۱
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۱۲۰/۰۰۰ تومان

سیبان دره ۱ روزه

 • کد تور 3118
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۹۸/۱۱/۹
 • مدت ۳ روز و ۲ شب
 • قیمت ۷۹۰/۰۰۰ تومان

پیر شالیار ۳ روزه

 • کد تور 143
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۳
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۹۵٫۰۰۰ تومان

نوش آباد ۱ روزه

 • کد تور 142
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۹۸/۷/۱۲
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۱۴۵٫۰۰۰ تومان

قالیشوئی مشهد اردهال ۱ روزه

 • کد تور 3117
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۸-۳۰
 • مدت ۳ روز و ۲ شب
 • قیمت ۶۸۵/۰۰۰ تومان

تالش مریان ۳ روزه

 • کد تور 3116
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۸-۳۰
 • مدت ۳ روز و ۲ شب
 • قیمت ۶۸۲/۰۰۰ تومان

همدان تویسرکان ۳ روزه

 • کد تور 141
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۹-۲۹
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۱۱۵/۰۰۰ تومان

تهران، یادمان انقلاب اسلامی ۱ روزه

 • کد تور 212
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۸-۱۷
 • مدت ۱ شب و ۲ روز
 • قیمت ۳۸۷/۰۰۰ تومان

مریان تالش ۲ روزه

 • کد تور 140
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۷-۲۶
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۱۳۵٫۰۰۰ تومان

ییلاق فیلبند یک روزه

 • کد تور 139
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۷-۲۶
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۹۵٫۰۰۰ تومان

دریاچه یسان یک روزه

 • کد تور 138
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۷-۲۶
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۸۵٫۰۰۰ تومان

مرداب دیوک یک روزه

 • کد تور 137
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۷-۲۶
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۹۰٫۰۰۰ تومان

ییلاق سلان سر یک روزه

 • کد تور 136
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۷-۲۶
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۸۵٫۰۰۰ تومان

جنگل نقله بر ۱ روزه

 • کد تور 131
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۸-۲۴
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۸۵٫۰۰۰ تومان

ییلاق برنت یک روزه

 • کد تور 130
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۷-۳۰
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۱۴۰٫۰۰۰ تومان

مرداب هسل سینوا یک روزه

 • کد تور 128
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۷-۲۶
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۹۰۰۰۰ تومان

افجه یک روزه

 • کد تور 123
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۳
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۱۳۲/۰۰۰ تومان

ساوه ۱ روزه

 • کد تور 125
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۶-۳۱
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۹۵٫۰۰۰ تومان

تنگه واشی ۱روزه

 • کد تور 122
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۳
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۱۴۰٫۰۰۰ تومان

اراک ۱ روزه

 • کد تور 121
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۹-۳۰
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۹۵٫۰۰۰ تومان

الیمستان ۱ روزه

 • کد تور 118
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۳
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۹۲٫۰۰۰ تومان

تهران-شمال ۱ روزه

 • کد تور 117
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۸-۲۴
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۱۳۸٫۰۰۰ تومان

شهریار-رباط کریم ۱ روزه

 • کد تور 116
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۹-۳۰
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۱۳۹٫۰۰۰ تومان

شهر ری ۱ روزه

 • کد تور 114
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۹-۲۹
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۱۴۵٫۰۰۰ تومان

ورامین-پیشوا ۱روزه

 • کد تور 113
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۸-۳۰
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۱۴۰٫۰۰۰ تومان

کرج-مهرشهر ۱روزه

 • کد تور 112
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۳
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۹۱٫۰۰۰ تومان

سمنان ۱ روزه

 • کد تور 101
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۹-۳۰
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۱۴۲٫۰۰۰ تومان

کاشان-نیاسر ۱ روزه

 • کد تور 104
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۳
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۱۳۷٫۰۰۰ تومان

قزوین ۱ روزه

 • کد تور 108
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۸-۳۰
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۱۴۱٫۰۰۰ تومان

نمک آبرود ۱ روزه

 • کد تور 107
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۸-۲۴
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۱۱۰٫۰۰۰ تومان

کندلوس ۱ روزه

 • کد تور 110
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۸-۳۰
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۱۳۵٫۰۰۰ تومان

قلعه رود خان ۱ روزه

 • کد تور 3114
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۹-۲۹
 • مدت ۲ شب و ۳ روز
 • قیمت ۶۱۵٫۰۰۰ تومان

خرم آباد ، دره شهر ۳ روزه

 • کد تور 3111
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۸-۳۰
 • مدت ۲ شب و ۳ روز
 • قیمت ۶۰۹٫۰۰۰ تومان

ملایر ، تویسرکان ۳ روزه

 • کد تور 3108
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۹-۲۹
 • مدت ۲ شب و ۳ روز
 • قیمت ۷۹۵٫۰۰۰ تومان

شهرکرد ۳ روزه

 • کد تور 3106
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۳
 • مدت ۲ شب و ۳ روز
 • قیمت ۵۳۰٫۰۰۰ تومان

گلپایگان ، خوانسار ۳ روزه

 • کد تور 3105
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۳
 • مدت ۲ شب و ۳ روز
 • قیمت ۵۲۵٫۰۰۰ تومان

خرم آباد ۳ روزه

 • کد تور 3104
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۸-۳۰
 • مدت ۲ شب و ۳ روز
 • قیمت ۵۸۵٫۰۰۰ تومان

نوشهر ، کلاردشت ۳ روزه

 • کد تور 3103
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۸-۳۰
 • مدت ۲ شب و ۳ روز
 • قیمت ۷۹۸٫۰۰۰ تومان

گیلان ۳ روزه

 • کد تور 3009
 • تاریخ برگزاری پاییز و زمستان ۹۸
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۹
 • مدت ۳ روز و ۲ شب
 • قیمت ۶۴۸/۰۰۰ تومان

سنندج ۳ روزه (هوایی)

 • کد تور 213
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۸-۱۷
 • مدت ۱ شب و ۲ روز
 • قیمت ۳۴۰٫۰۰۰ تومان

الیمالات ۲ روزه

 • کد تور 3115
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۸-۲۴
 • مدت ۲ شب و ۳ روز
 • قیمت ۷۱۰٫۰۰۰ تومان

اورامانات ۳ روزه

 • کد تور 210
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۹-۲۹
 • مدت ۱ شب و ۲ روز
 • قیمت ۳۸۲٫۰۰۰ تومان

کلاله ، خالد نبی ۲ روزه

 • کد تور 211
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۸-۲۴
 • مدت ۱ شب و ۲ روز
 • قیمت ۳۸۵٫۰۰۰تومان

الیگودرز ، آب سفید ۲ روزه

 • کد تور 514
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۳
 • مدت ۳ شب و ۴ روز
 • قیمت ۸۹۷/۰۰۰ تومان

ملایرنهاوند ۴ روزه

 • کد تور 201
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۳
 • مدت ۱ شب و ۲ روز
 • قیمت ۴۲۰٫۰۰۰ تومان

شاهرود ، دامغان ۲ روزه

 • کد تور 3007
 • تاریخ برگزاری پاییز و زمستان ۹۸
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۹
 • مدت ۳ روز و ۲ شب
 • قیمت ۵۹۰٫۰۰۰ تومان

کرمانشاه ۳ روزه (هوایی)

 • کد تور 3008
 • تاریخ برگزاری پاییز و زمستان ۹۸
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۹
 • مدت ۳ روز و ۲ شب
 • قیمت ۴۹۸٫۰۰۰ تومان

ارومیه ۳ روزه (هوایی)

 • کد تور 3006
 • تاریخ برگزاری پاییز و زمستان ۹۸
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۹
 • مدت ۳ روز و ۲ شب
 • قیمت ۷۹۰/۰۰۰ تومان

اصفهان ۳ روزه (هوایی)

 • کد تور 3005
 • تاریخ برگزاری پاییز و زمستان ۹۸
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۹
 • مدت ۳ روز و ۲ شب
 • قیمت ۵۶۰٫۰۰۰ تومان

تبریز ۳ روزه (هوایی)

 • کد تور 206
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۷-۲۶
 • مدت ۱ شب و ۲ روز
 • قیمت ۳۸۵٫۰۰۰تومان

قزوین الموت ۲ روزه

 • کد تور 205
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۹-۲۹
 • مدت ۱ شب و ۲ روز
 • قیمت ۳۹۵٫۰۰۰ تومان

ماسوله ، رودخان ۲ روزه

 • کد تور 3003
 • تاریخ برگزاری پاییز و زمستان ۹۸
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۹
 • مدت ۳ روز و ۲ شب
 • قیمت ۶۴۵٫۰۰۰ تومان

کرمان - راین ۳ روزه (هوایی)

 • کد تور 3112
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۹-۲۹
 • مدت ۲ شب و ۳ روز
 • قیمت ۷۹۰٫۰۰۰ تومان

اراک آشتیان ۳ روزه

 • کد تور 3110
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۸-۳۰
 • مدت ۲ شب و ۳ روز
 • قیمت ۷۲۵٫۰۰۰ تومان

کوه و کویر ۳ روزه

 • کد تور 209
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۸-۳۰
 • مدت ۱ شب و ۲ روز
 • قیمت ۴۷۸٫۰۰۰ تومان

اراک - تفرش ۲ روزه

 • کد تور 208
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۸-۲۴
 • مدت ۱ شب و ۲ روز
 • قیمت ۴۷۰٫۰۰۰ تومان

نطنز - افوشته ۲ روزه

 • کد تور 111
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۳
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۱۳۸/۰۰۰ تومان

رینه آبگرم ۱ روزه

 • کد تور 129
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۸-۳۰
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۸۵٫۰۰۰ تومان

دریاچه حلیمه جان ۱ روزه

 • کد تور 127
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۷-۲۶
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۹۵٫۰۰۰

یوش بلده ۱ روزه

 • کد تور 135
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۷-۲۶
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۸۵/۰۰۰

دشت سی دشت ۱ روزه

 • کد تور 126
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۸-۲۴
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۹۱٫۰۰۰

طالقان ۱ روزه

 • کد تور 103
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۸-۳۰
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۱۰۵٫۰۰۰

الموت ۱ روزه

 • کد تور 115
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۸-۲۴
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۹۵/۰۰۰ تومان

تونل نمک ۱ روزه

 • کد تور 124
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۹-۲۹
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۱۴۸٫۰۰۰ تومان

شاهان دشت ۱ روزه

 • کد تور 134
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۹-۲۹
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۸۶٫۰۰۰ تومان

سرپوش تنگه ۱ روزه

 • کد تور 133
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۹-۲۹
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۱۳۵/۰۰۰ تومان

زنجان کتله خور ۱ روزه

 • کد تور 132
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۸-۲۴
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۸۵/۰۰۰ تومان

دریاچه ارواح ۱ روزه

 • کد تور 119
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۳
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۹۵٫۰۰۰ تومان

تهران قدیم ۱ روزه

 • کد تور 106
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۸-۲۴
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۱۲۵/۰۰۰ تومان

ماسوله ۱ روزه

 • کد تور 105
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۸-۲۴
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۱۷۲٫۰۰۰ تومان

غارعلیصدر ۱ روزه

 • کد تور 3113
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۸-۳۰
 • مدت ۲ شب و ۳ روز
 • قیمت ۷۴۳٫۰۰۰ تومان

رودسر املش ۳ روزه

 • کد تور 3102
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۹-۲۹
 • مدت ۲ شب و ۳ روز
 • قیمت ۶۱۰٫۰۰۰ تومان

زنجان تکاب ۳ روزه

 • کد تور 3109
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۹-۲۹
 • مدت ۲ شب و ۳ روز
 • قیمت ۵۹۷٫۰۰۰ تومان

رامسر جواهرده ۳ روزه

 • کد تور 3107
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۹-۲۹
 • مدت ۲ شب و ۳ روز
 • قیمت ۶۴۰٫۰۰۰ تومان

کاشان ابیانه ۳ روزه

 • کد تور 3101
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۹-۲۹
 • مدت ۲ شب و ۳ روز
 • قیمت ۸۷۵٫۰۰۰ تومان

همدان غارعلیصدر ۳ روزه

 • کد تور 204
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۰-۲۷
 • مدت یک شب و ۲ روز
 • قیمت ۵۴۰٫۰۰۰ تومان

محلات آبگرم ۲ روزه

 • کد تور 207
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۹-۲۹
 • مدت یک شب و ۲ روز
 • قیمت ۴۹۵٫۰۰۰ تومان

کاشان ابیانه ۲ روزه

 • کد تور 203
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۹-۲۹
 • مدت یک شب و ۲ روز
 • قیمت ۴۳۲٫۰۰۰ تومان

زنجان کتله خور ۲ روزه

 • کد تور 201
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۸-۱۷
 • مدت یک شب و ۲ روز
 • قیمت ۵۶۸٫۰۰۰ تومان

همدان غار علیصدر ۲ روزه

 • کد تور 519
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۶-۲۶
 • مدت ۳ شب و چهار روز
 • قیمت ۷۹۷٫۰۰۰ تومان

الیگودرز داران ۴ روزه

 • کد تور 518
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۳
 • مدت ۳ شب و چهار روز
 • قیمت ۸۵۲٫۰۰۰ تومان

خرم آباد ایلام ۴ روزه

 • کد تور 517
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۸-۲۹
 • مدت ۳ شب و چهار روز
 • قیمت ۹۵۱٫۰۰۰ تومان

یاسوج شهرکرد ۴ روزه

 • کد تور 516
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۶-۲۹
 • مدت ۳ شب و چهار روز
 • قیمت ۸۷۵٫۰۰۰ تومان

خلخال نئور ۴ روزه

 • کد تور 514
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۸-۲۹
 • مدت ۳ شب و چهار روز
 • قیمت ۱٫۰۶۵٫۰۰۰ تومان

کلیبر قلعه بابک ۴ روزه

 • کد تور 513
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۸-۳۰
 • مدت ۳ شب و چهار روز
 • قیمت ۱٫۱۸۳٫۰۰۰ تومان

ارومیه مراغه ۴ روزه

 • کد تور 512
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۸-۳۰
 • مدت ۳ شب و چهار روز
 • قیمت ۱٫۲۵۴٫۰۰۰ تومان

تبریز کندوان ۴ روزه

 • کد تور 511
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۸-۳۰
 • مدت ۳ شب و چهار روز
 • قیمت ۱٫۱۶۵٫۰۰۰ تومان

ماسال ماسوله ( شاندرمن) ۴ روزه

 • کد تور 510
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۳
 • مدت ۳ شب و چهار روز
 • قیمت ۱٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان

اراک محلات ۴ روز

 • کد تور 509
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۹-۲۹
 • مدت ۳ شب و ۴ روز
 • قیمت ۹۸۵٫۰۰۰ تومان

خرم آباد بروجرد ۴ روزه

 • کد تور 508
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۹-۲۹
 • مدت ۳ شب و چهار روز
 • قیمت ۱٫۱۶۵٫۰۰۰ تومان

یزد کاشان ۴ روزه

 • کد تور 507
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۹-۲۹
 • مدت ۳ شب و چهار روز
 • قیمت ۱٫۲۷۸٫۰۰۰ تومان

اصفهان ۴ روزه (زمینی )

 • کد تور 504
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۸-۲۴
 • مدت ۳ شب و چهار روز
 • قیمت ۱٫۲۶۵٫۰۰۰ تومان

گرگان گنبد ۴ روز

 • کد تور 505
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۹-۲۹
 • مدت ۳ شب و چهار روز
 • قیمت ۱٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان

سنندج همدان ۴ روزه

 • کد تور 504
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۸-۲۹
 • مدت ۳ شب و چهار روز
 • قیمت ۱٫۲۶۵٫۰۰۰ تومان

گیلان ۴ روزه

 • کد تور 503
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۳
 • مدت ۳ شب و چهار روز
 • قیمت ۱٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان

کرمانشاه ۴ روزه

 • کد تور 502
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۸-۲۴
 • مدت ۳ شب و چهار روز
 • قیمت ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان

آستارا ماسوله ۴ روزه

 • کد تور ۵۰۱
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۸-۲۴
 • مدت ۳ شب و ۴ روز
 • قیمت ۱٫۱۹۸٫۰۰۰ تومان

اردبیل سرعین ۴ روزه

 • کد تور 3004
 • تاریخ برگزاری پاییز و زمستان ۹۸
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۹
 • مدت ۳ روز و ۲ شب
 • قیمت ۴۶۰٫۰۰۰ تومان

یزد ۳ روزه (هوایی)