تور های برزیل

تورهای برزیل

کشتی-کروز
 • تاریخ برگزاری ۲۷ اسفند
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۷
 • مدت ۳ شب ریو+ ۱۵ شب کشتی کروز(سالوادور-جزایر قناری-مالاگا-کادیز)
 • هواپیمایی با پرواز : امارات
 • قیمت ۳۶۹۰ یورو+ نرخ پرواز

کشتی کروز-برزیل-اسپانیا-۲۲ روز (ویژه نوروز)

برزیل
 • تاریخ برگزاری ۱ فروردین
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۰۱
 • مدت ۲ شب سائو پائولو + ۳ شب اقامت در آبشار فوز دو ایگوا سو + ۵ شب ريو دو ژانيرو
 • هواپیمایی با پرواز :قطر
 • قیمت ۳۸۰۰ دلار+ نرخ پرواز

تور برزیل ۱۱ روز (ویژه نوروز)

بوئنوس-آیرس
 • تاریخ برگزاری ۲۸ اسفند
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۸
 • مدت ۱ شب سائو پائولو + ۴ شب ريو دو ژانيرو+ ۲ شب اقامت در آبشار فوز دو ایگوا سو + ۱ شب اقامت در آبشار پوئرتو ایگوازو+ ۴ شب بوینس آیرس
 • هواپیمایی با پرواز : قطر
 • قیمت ۴۶۵۰ دلار+ نرخ پرواز

تور بزرگ برزیل–آرژانتین ۱۲شب (ویژه نوروز)