تور های برزیل

تورهای برزیل

کشتی-کروز
 • تاریخ برگزاری ۲۷ اسفند
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۷
 • مدت ۱۸ شب
 • هواپیمایی امارات
 • قیمت ۳۶۹۰ یورو+ نرخ پرواز

کشتی کروز-برزیل-اسپانیا(ویژه نوروز)

برزیل
 • تاریخ برگزاری ۱ فروردین
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۹-۰۱-۰۱
 • مدت ۱۰ شب
 • هواپیمایی قطر
 • قیمت ۳۸۰۰ دلار+ نرخ پرواز

تور برزیل(ویژه نوروز)

بوئنوس-آیرس
 • تاریخ برگزاری ۲۸ اسفند
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۸
 • مدت ۱۲ شب
 • هواپیمایی قطر
 • قیمت ۴۶۵۰ دلار+ نرخ پرواز

تور بزرگ برزیل–آرژانتین(ویژه نوروز)