تورهای ایرانگردی یک روزه

درباره ایرانگردی یک روزه

معین گردشگری ملت ، مجری متنوع ترین تورهای داخلی

معین گردشگری ملت با بهره گیری از تیمی مجرب با تسلط بسیار بالا بر مسیرهای مختلف گردشگری داخلی، مفتخر است مجموعه ای از کامل ترین پکیج های ایرانگردی شامل گشت های یک روزه در قالب انواع سفرهای اطراف تهران و گشتهای دو روزه سه روزه و چهار روزه به مقاصد گردشگری شاخص کشور عزیزمان ایران را به شما همراهان عزیز معرفی و پیشنهاد کند.لازم به ذکر است که جهت آگاهی هرچه بیشتر و بهتر از خدمات سفر و یا پکیجهای متنوع ایرانگردی معین گردشگری ملت، کارشناسان خبره ی ما آماده ی پاسخگویی به شما عزیزان هستند. 


تورهای ایرانگردی یک روزه

 • کد تور 145
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۶-۳۰
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۱۵۳/۰۰۰ تومان

جشن برداشت انگور ۱ روزه

 • کد تور 144
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۶-۳۱
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۱۲۰/۰۰۰ تومان

سیبان دره ۱ روزه

 • کد تور 143
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۳
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۹۵٫۰۰۰ تومان

نوش آباد ۱ روزه

 • کد تور 142
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۹۸/۷/۱۲
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۱۴۵٫۰۰۰ تومان

قالیشوئی مشهد اردهال ۱ روزه

 • کد تور 141
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۹-۲۹
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۱۱۵/۰۰۰ تومان

تهران، یادمان انقلاب اسلامی ۱ روزه

 • کد تور 140
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۷-۲۶
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۱۳۵٫۰۰۰ تومان

ییلاق فیلبند یک روزه

 • کد تور 139
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۷-۲۶
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۹۵٫۰۰۰ تومان

دریاچه یسان یک روزه

 • کد تور 138
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۷-۲۶
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۸۵٫۰۰۰ تومان

مرداب دیوک یک روزه

 • کد تور 137
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۷-۲۶
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۹۰٫۰۰۰ تومان

ییلاق سلان سر یک روزه

 • کد تور 136
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۷-۲۶
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۸۵٫۰۰۰ تومان

جنگل نقله بر ۱ روزه

 • کد تور 131
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۸-۲۴
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۸۵٫۰۰۰ تومان

ییلاق برنت یک روزه

 • کد تور 130
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۷-۳۰
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۱۴۰٫۰۰۰ تومان

مرداب هسل سینوا یک روزه

 • کد تور 128
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۷-۲۶
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۹۰۰۰۰ تومان

افجه یک روزه

 • کد تور 123
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۳
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۱۳۲/۰۰۰ تومان

ساوه ۱ روزه

 • کد تور 125
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۶-۳۱
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۹۵٫۰۰۰ تومان

تنگه واشی ۱روزه

 • کد تور 122
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۳
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۱۴۰٫۰۰۰ تومان

اراک ۱ روزه

 • کد تور 121
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۹-۳۰
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۹۵٫۰۰۰ تومان

الیمستان ۱ روزه

 • کد تور 118
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۳
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۹۲٫۰۰۰ تومان

تهران-شمال ۱ روزه

 • کد تور 117
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۸-۲۴
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۱۳۸٫۰۰۰ تومان

شهریار-رباط کریم ۱ روزه

 • کد تور 116
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۹-۳۰
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۱۳۹٫۰۰۰ تومان

شهر ری ۱ روزه

 • کد تور 114
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۹-۲۹
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۱۴۵٫۰۰۰ تومان

ورامین-پیشوا ۱روزه

 • کد تور 113
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۸-۳۰
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۱۴۰٫۰۰۰ تومان

کرج-مهرشهر ۱روزه

 • کد تور 112
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۳
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۹۱٫۰۰۰ تومان

سمنان ۱ روزه

 • کد تور 101
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۹-۳۰
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۱۴۲٫۰۰۰ تومان

کاشان-نیاسر ۱ روزه

 • کد تور 104
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۳
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۱۳۷٫۰۰۰ تومان

قزوین ۱ روزه

 • کد تور 108
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۸-۳۰
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۱۴۱٫۰۰۰ تومان

نمک آبرود ۱ روزه

 • کد تور 107
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۸-۲۴
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۱۱۰٫۰۰۰ تومان

کندلوس ۱ روزه

 • کد تور 110
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۸-۳۰
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۱۳۵٫۰۰۰ تومان

قلعه رود خان ۱ روزه

 • کد تور 111
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۳
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۱۳۸/۰۰۰ تومان

رینه آبگرم ۱ روزه

 • کد تور 129
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۸-۳۰
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۸۵٫۰۰۰ تومان

دریاچه حلیمه جان ۱ روزه

 • کد تور 127
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۷-۲۶
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۹۵٫۰۰۰

یوش بلده ۱ روزه

 • کد تور 135
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۷-۲۶
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۸۵/۰۰۰

دشت سی دشت ۱ روزه

 • کد تور 126
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۸-۲۴
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۹۱٫۰۰۰

طالقان ۱ روزه

 • کد تور 103
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۸-۳۰
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۱۰۵٫۰۰۰

الموت ۱ روزه

 • کد تور 115
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۸-۲۴
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۹۵/۰۰۰ تومان

تونل نمک ۱ روزه

 • کد تور 124
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۹-۲۹
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۱۴۸٫۰۰۰ تومان

شاهان دشت ۱ روزه

 • کد تور 134
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۹-۲۹
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۸۶٫۰۰۰ تومان

سرپوش تنگه ۱ روزه

 • کد تور 133
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۹-۲۹
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۱۳۵/۰۰۰ تومان

زنجان کتله خور ۱ روزه

 • کد تور 132
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۸-۲۴
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۸۵/۰۰۰ تومان

دریاچه ارواح ۱ روزه

 • کد تور 119
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۳
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۹۵٫۰۰۰ تومان

تهران قدیم ۱ روزه

 • کد تور 106
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۸-۲۴
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۱۲۵/۰۰۰ تومان

ماسوله ۱ روزه

 • کد تور 105
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۸-۲۴
 • مدت ۱ روزه
 • قیمت ۱۷۲٫۰۰۰ تومان

غارعلیصدر ۱ روزه