تورهای ایرانگردی سه روزه

تورهای ایرانگردی سه روزه

 • کد تور 3026
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۳
 • مدت ۳ روز - ۲ شب
 • قیمت ۷۹۹/۰۰۰ تومان

یزد زمینی ۳ روزه (ویژه)

 • کد تور 3002
 • تاریخ برگزاری همه روزه
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۹
 • مدت ۳ روز و ۲ شب
 • قیمت ۷۸۴,۰۰۰ تومان

شیراز ۳ روزه (هوایی)

 • کد تور 3001
 • تاریخ برگزاری همه روزه
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۹
 • مدت ۳ روز و ۲ شب
 • قیمت ۵۴۵٫۰۰۰ تومان

مشهد ۳ روزه (هوایی)

مشهد
 • کد تور 3027
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۹
 • مدت ۳روز و ۲ شب
 • قیمت ۵۴۲٫۰۰۰ تومان

مشهد مقدس ریلی ۳ روز (ویژه زمستان)

 • کد تور 3016
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۱۶
 • مدت ۳روز و ۲ شب
 • قیمت ۵۶۰/۰۰۰ تومان

بوشهر ۳ روزه (هوایی)

 • کد تور 3015
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۱۶
 • مدت ۳ روز و ۲ شب
 • قیمت ۶۶۳/۰۰۰ تومان

اهواز ۳ روزه (هوایی)

 • کد تور 3014
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۱۶
 • مدت ۳روز و ۲ شب
 • قیمت ۵۷۳/۰۰۰ تومان

دزفول ۳ روزه (هوایی)

 • کد تور 3118
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۹۸/۱۱/۹
 • مدت ۳ روز و ۲ شب
 • قیمت ۷۹۰/۰۰۰ تومان

پیر شالیار ۳ روزه

 • کد تور 3117
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۸-۳۰
 • مدت ۳ روز و ۲ شب
 • قیمت ۶۸۵/۰۰۰ تومان

تالش مریان ۳ روزه

 • کد تور 3116
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۸-۳۰
 • مدت ۳ روز و ۲ شب
 • قیمت ۶۸۲/۰۰۰ تومان

همدان تویسرکان ۳ روزه

 • کد تور 3114
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۹-۲۹
 • مدت ۲ شب و ۳ روز
 • قیمت ۶۱۵٫۰۰۰ تومان

خرم آباد ، دره شهر ۳ روزه

 • کد تور 3111
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۸-۳۰
 • مدت ۲ شب و ۳ روز
 • قیمت ۶۰۹٫۰۰۰ تومان

ملایر ، تویسرکان ۳ روزه

 • کد تور 3108
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۹-۲۹
 • مدت ۲ شب و ۳ روز
 • قیمت ۷۹۵٫۰۰۰ تومان

شهرکرد ۳ روزه

 • کد تور 3106
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۳
 • مدت ۲ شب و ۳ روز
 • قیمت ۵۳۰٫۰۰۰ تومان

گلپایگان ، خوانسار ۳ روزه

 • کد تور 3105
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۳
 • مدت ۲ شب و ۳ روز
 • قیمت ۵۲۵٫۰۰۰ تومان

خرم آباد ۳ روزه

 • کد تور 3104
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۸-۳۰
 • مدت ۲ شب و ۳ روز
 • قیمت ۵۸۵٫۰۰۰ تومان

نوشهر ، کلاردشت ۳ روزه

 • کد تور 3103
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۸-۳۰
 • مدت ۲ شب و ۳ روز
 • قیمت ۷۹۸٫۰۰۰ تومان

گیلان ۳ روزه

 • کد تور 3009
 • تاریخ برگزاری پاییز و زمستان ۹۸
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۹
 • مدت ۳ روز و ۲ شب
 • قیمت ۶۴۸/۰۰۰ تومان

سنندج ۳ روزه (هوایی)

 • کد تور 3115
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۸-۲۴
 • مدت ۲ شب و ۳ روز
 • قیمت ۷۱۰٫۰۰۰ تومان

اورامانات ۳ روزه

 • کد تور 3007
 • تاریخ برگزاری پاییز و زمستان ۹۸
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۹
 • مدت ۳ روز و ۲ شب
 • قیمت ۵۹۰٫۰۰۰ تومان

کرمانشاه ۳ روزه (هوایی)

 • کد تور 3008
 • تاریخ برگزاری پاییز و زمستان ۹۸
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۹
 • مدت ۳ روز و ۲ شب
 • قیمت ۴۹۸٫۰۰۰ تومان

ارومیه ۳ روزه (هوایی)

 • کد تور 3006
 • تاریخ برگزاری پاییز و زمستان ۹۸
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۹
 • مدت ۳ روز و ۲ شب
 • قیمت ۷۹۰/۰۰۰ تومان

اصفهان ۳ روزه (هوایی)

 • کد تور 3005
 • تاریخ برگزاری پاییز و زمستان ۹۸
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۹
 • مدت ۳ روز و ۲ شب
 • قیمت ۵۶۰٫۰۰۰ تومان

تبریز ۳ روزه (هوایی)

 • کد تور 3003
 • تاریخ برگزاری پاییز و زمستان ۹۸
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۹
 • مدت ۳ روز و ۲ شب
 • قیمت ۶۴۵٫۰۰۰ تومان

کرمان - راین ۳ روزه (هوایی)

 • کد تور 3112
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۹-۲۹
 • مدت ۲ شب و ۳ روز
 • قیمت ۷۹۰٫۰۰۰ تومان

اراک آشتیان ۳ روزه

 • کد تور 3110
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۸-۳۰
 • مدت ۲ شب و ۳ روز
 • قیمت ۷۲۵٫۰۰۰ تومان

کوه و کویر ۳ روزه

 • کد تور 3113
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۸-۳۰
 • مدت ۲ شب و ۳ روز
 • قیمت ۷۴۳٫۰۰۰ تومان

رودسر املش ۳ روزه

 • کد تور 3102
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۹-۲۹
 • مدت ۲ شب و ۳ روز
 • قیمت ۶۱۰٫۰۰۰ تومان

زنجان تکاب ۳ روزه

 • کد تور 3109
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۹-۲۹
 • مدت ۲ شب و ۳ روز
 • قیمت ۵۹۷٫۰۰۰ تومان

رامسر جواهرده ۳ روزه

 • کد تور 3107
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۹-۲۹
 • مدت ۲ شب و ۳ روز
 • قیمت ۶۴۰٫۰۰۰ تومان

کاشان ابیانه ۳ روزه

 • کد تور 3101
 • تاریخ برگزاری -
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۰۹-۲۹
 • مدت ۲ شب و ۳ روز
 • قیمت ۸۷۵٫۰۰۰ تومان

همدان غارعلیصدر ۳ روزه

 • کد تور 3004
 • تاریخ برگزاری پاییز و زمستان ۹۸
 • تاریخ اعتبار ۱۳۹۸-۱۲-۲۹
 • مدت ۳ روز و ۲ شب
 • قیمت ۴۶۰٫۰۰۰ تومان

یزد ۳ روزه (هوایی)